Home

Voor de toekomstige Ingenieurs van Zuid Limburg.

Stichting Stimu-leren

Doelstelling Stichting

De Stichting Stimu-leren heeft tot doel het bevorderen dat met name de jeugd voor een technisch (beroeps-)opleiding kiest en het stimuleren van een draagvlak voor techniek en technisch onderwijs in de samenleving.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het uitreiken van de Stimulusprijs aan scholen, instellingen, bedrijven of personen die zich door hun stimulerende inzet verdienstelijk hebben gemaakt om met name jeugd, techniek en technisch onderwijs bij elkaar te brengen.

Daarnaast is de Stichting de organisator van de Euregional Technology Award.

Onze corebusiness

Wedstrijd

Euregional Technology Award

Volg de middelbare scholieren die uitgedaagd worden in de techniek tijdens een uniek evenement bestaande uit een voorronde, een finale met een techniekquiz en een natraject als toetje.

Prijs

Stimulusprijs

Wie is in de Euregio Maas-Rijn de stimulator van Jeugd en Techniek?

Het werk van de Stichting Stimu-leren

wordt mogelijk gemaakt door de steun en

samenwerking van vele partijen.