Home


Doelstelling Stichting

De Stichting Stimu-leren heeft tot doel:

- het bevorderen dat met name de jeugd voor een 
   technisch (beroeps-)opleiding en beroep kiest

-  het stimuleren van een draagvlak voor techniek in
   het (technisch) onderwijs en in de samenleving.

-  het stimuleren van de aandacht en waardering in de maatschappij voor industrieel erfgoed.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder
meer het uitreiken van de Stimulusprijs aan scholen, instellingen, bedrijven of personen die zich door hun stimulerende inzet verdienstelijk hebben gemaakt om
met name jeugd, techniek en technisch onderwijs bij
elkaar te brengen.

Daarnaast is de Stichting de organisator van de jaarlijkse Euregional Technology Award.

Prijs

Stimulusprijs

Wie is in de Euregio Maas-Rijn
de stimulator van Jeugd en Techniek?

Voor meer informatie klik op onderstaande button.

Onze corebusiness

Wedstrijd

Euregional Technology Award

Volg de middelbare scholieren die uitgedaagd worden in de techniek tijdens een uniek traject bestaande uit  een voorronde, een finale-event met een techniekquiz  en een natraject als toetje.

Voor meer informatie klik op onderstaande button.

Het werk van de Stichting

Stimu-leren wordt mogelijk gemaakt door de steun van 
en samenwerking met vele partijen.


De Stichting bestaat uit vrijwilligers die met hart en

ziel een bijdrage leveren

aan het realiseren van de doelstelling.


Wij gaan zorvuldig om met persoonsgegevens en volgen daarbij de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).