Home

Stichting Stimu-leren

Voor de toekomstige Ingenieurs en technici in de Euregio Maas-Rijn

Doelstelling Stichting

De Stichting Stimu-leren heeft tot doel:

- het bevorderen dat met name de jeugd voor een 
   technisch (beroeps-)opleiding en beroep kiest

-  het stimuleren van een draagvlak voor techniek in
   het (technisch) onderwijs en in de samenleving.

-  het stimuleren van de aandacht en waardering in de maatschappij      voor industrieel erfgoed.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het
uitreiken van de Stimulusprijs aan scholen, instellingen, bedrijven of personen die zich door hun stimulerende inzet verdienstelijk hebben gemaakt om met name jeugd, techniek en technisch onderwijs bij elkaar te brengen.

Daarnaast is de Stichting de organisator van de jaarlijkse
EUTech Award (voorheen Euregional Technology Award).

Onze corebusiness


Interreg project

EUTech 

Volg de scholieren van zowel het basis als het voortgezet onderwijs in de Euregio Maas-Rijn die uitgedaagd worden in de techniek tijdens een uniek traject bestaande uit  een voorronde, een finale-event met een techniekquiz  en een natraject (prototyping) als toetje.

Voor meer informatie klik op onderstaande button.

Nieuws:

De Stembende, WICO Juniorcampus, Pelt (B)  Prijswinnaar 2023 


Stimulusprijs

Wie is in de Euregio Maas-Rijn
de stimulator van Jeugd en Techniek? Het kan een bedrijf, organisatie, instelling of individu zijn.

Voor meer informatie klik op onderstaande button.

Onze ambassadeurs

en sponsoren


Het werk van de Stichting

Stimu-leren wordt mogelijk gemaakt door de steun van 
en samenwerking met vele partijen.


De Stichting bestaat uit vrijwilligers die met hart en ziel een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling.


Wij gaan zorvuldig om met persoonsgegevens en volgen daarbij de regels van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).