Stichting

Voor de toekomstige Ingenieurs en technici in de Euregio Maas-Rijn

Stichting Stimu-leren

Doelstelling


De Stichting Stimu-leren heeft tot doel het bevorderen van met name de jeugd voor een technisch (beroeps-)opleiding resp. technisch beroep. Daarnaast zet de Stichting zich in voor  het stimuleren van een draagvlak voor techniek in het (technisch) onderwijs en in de samenleving.

De Stichting tracht deze doelen te bereiken door onder meer het organiseren van de Euregional Technology Award/EUTech en het uitreiken van de Stimulusprijs aan scholen, instellingen, bedrijven of personen die zich door hun stimulerende inzet verdienstelijk hebben gemaakt en/of nog maken om met name jeugd, techniek en technisch onderwijs bij elkaar te brengen.


Als logo voor de Stichting Stimu-leren is de gestyleerde Jan Pieter Minckelers gekozen. Hij is letterlijk en figuurlijk een lichtend voorbeeld van iemand die gedreven werd door techniek en innovatie.       

BestuurVoorzitter:

Wil Lemmens

Secretaris:

Jonathan Bakker

Penningmeester:

Minne Dijkstra

Lid:

Chess Patelski

Lid:

Huub Dinjens

Lid:

William Buil

Lid:

Joep Orbons

Ambassadeurs EUTech 


-
Sam Reneerkens, Fontys Hogeschool

- René Cleef, oud penningmeester

- Herbert Michon, oud bestuurslid

Contact Stichting Stimu-leren:

email: info@stichtingstimuleren.nl

Website: www.stichtingstimuleren.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel: 14090701

Adres: Pergamijndonk 146, 6218 GX Maastricht

Minckelers, Jan Pieter

(Maastricht, 2 december 1748 - aldaar 4 juli 1824).


Nederlands natuurkundige en apotheker; studeerde natuurwetenschappen aan de Leuvense Universiteit, waar hij in 1771 werd benoemd tot hoogleraar. Na de uitvinding van de luchtballon (1783) verzocht Louis Engelbert van Arenberg (1750-1820), heer van Heverlee, hem te zoeken naar een lichte, goedkope gassoort, die warme lucht of waterstof kon vervangen. Door fijngestampte steenkool te verwarmen vond hij (samen met Van Bochaute) op 1 oktober 1781 wat hij "brandbare lucht" noemde. Op 21 november 1783 steeg de eerste met dit gas gevulde ballon op in het park van het kasteel te Heverlee bij Leuven en kwam 25 kilometer verder in Zichen neer. Reeds in 1785 verlichtte Minckelers herhaaldelijk zijn auditorium met het door hem gevonden lichtgas.


Wegens het conflict tussen de universiteit en Josef II moest Minckelers zijn professoraat opgeven. Hij keerde in 1789 terug naar zijn geboortestad, waar hij zich als apotheker vestigde. Hij toonde ook belangstelling voor meteorologie, geologie en paleontologie. Zijn beschrijving van de beenderen van de fossiele mosasaurus werd door Cuvier benut.


Bron: Grote Winkler Prins Encyclopedie


Een standbeeld van J.P. Minckelers staat op de Markt in Maastricht met een helaas niet meer eeuwig brandende vlam als symbool voor zijn technisch genius.